Akuvumelekanga

Akuvumelekanga

_______________________________________

© 2017. Uhlobo lweRave. Onke Amalungelo Agciniwe.
Ukusetyenziswa kwale ndawo kwenza ukuba samkelwe Migaqo nemiqathango (Esebenzayo 1/1/2016) kunye umthetho wabucala (Esebenzayo 1/1/2016).

Yonke into ebhalwe apha yeyipropathi yeSitayile esiQhelekileyo, ngaphandle kokuba icatshulwe ngenye indlela, kwaye ayinakho ukuphinda iveliswe, isasazwe, ihanjiswe, ikhutshiwe, okanye isetyenziselwe enye into, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yangaphambi kwexesha lesitayile.

Yonke imifanekiso ekuSitayile Rave yeyabanini abanelungelo lokushicilela kwaye isetyenziswa ngemvume. Ukongeza, imifanekiso kawonkewonke ku-www.stylerave.com ifunyanwa kwi-intanethi kwaye kukholelwa ukuba kwindawo kawonke wonke. Ngokuhambelana, imifanekiso eposwe kukholelwa ukuba ipapashwe ngokwe-US Copyright Fair Use Act (isihloko se-17, iKhowudi yase-US.). Ukuba uyakholelwa ukuba kukho ukophulwa kwelungelo lokushicilela, nceda uqhagamshelane nathi ku- info@stylerave.com ubungqina kunye nawo onke amaxwebhu ayimfuneko. Siza kusebenza kunye nawe ukulungisa kunye nokusombulula iingxaki ngayo nayiphi na imicimbi.

_______________________________________